ประเมินสินเชื่อฟรี!

 

 

เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินหลักทรัพย์

เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินหลักทรัพย์
 • โฉนดที่ดิน หรือสำเนาโฉนดที่ดินที่ชัดเจน แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ดินครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกหน้า
 • เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนด เช่น หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ถ้ามี)
 • เอกสารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
 • วงเงินที่ท่านต้องการจดจำนอง
 • ภาระที่ทรัพย์ติดแบงก์หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายทรัพย์และพื้นที่โดยรอบ เช่น รูปถ่ายถนนด้านหน้าและพื้นที่โดยรอบ รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างบนทรัพย์ทั้งกายในและภายนอก
 • ที่ตั้งหรือพิกัดทรัพย์ โดยสามารถแจ้งที่อยู่หรือส่งลิ้งก์แผนที่จาก Google Map ที่ทรัพย์ตั้งอยู่
 • รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น เนื้อที่ดิน ขนาดหน้ากว้าง-ยาวของแปลง สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน พื้นที่ใช้สอย จำนวนชั้น จำนวนห้อง เป็นต้น
 • แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านสะดวก
การพิจารณา
 • ส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์ได้ที่ LINE ID : @ang-solution
 • แจ้งผลการอนุมัติ พร้องวงเงินและอัตราดอกเบี้ย กรณีเอกสารครบถ้วน แจ้งผลกลับภายใน 1 - 2 วันทำการ
 • นัดวัน - เวลา ดูหลักทรัพย์
 • ทำสัญญา ณ. สำนักงานที่ดินจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 • รับเงินสดทันที หลังทำสัญญาเรียบร้อย